AREAL-
PLANLEGGING

Hvordan man utnytter plassen har stor betydning for transportstrukturen i byen. Dersom man planlegger dette på en smart måte, kan man redusere transportbehovet til innbyggerne og redusere bilavhengigheten i samfunnet. Hensikten med arealplanlegging er å utnytte plassen i byen på en best mulig måte, slik transportbehovet blir mindre og man får en bedre og mer miljøvennlig by.

For å få en grønnere by er det viktig å styrke bykjernen. Det innebærer at arbeidsplasser, boliger, kulturtilbud og handel må være konsentrert her. Idet må også legges til rette for sykkel og gange. Dette vil ikke bare føre til mindre CO2-utslipp, men også et bedre og grønnere bymiljø med mindre støy- og luftforurensning.Utbyggingen utenfor sentrum må konsentreres i knutepunkter der det meste er innen gangavstand. Kollektivtrafikken kan gå mellom sentrum og knutepunktene, slik at folk blir mindre avhengige av bilen.

FINN UT MER