KOLLEKTIVT:
BUSS

Buss er miljø. Hvis flere tar buss blir det færre biler på veiene, noe som fører til mindre utslipp. Det skal ikke mer til enn fire passasjerer før en buss blir miljøvennlig. I tillegg erstatter en leddbuss så mye som 1 km med bilkø. Det er tydelig at bussen i de fleste tilfeller er et mye bedre alternativ enn privatbilisme. Samtidig vet vi at privatbilisme sto for 77% av all kjøring i 2012. For at folk skal velge kollektivt, må det være et komfortabelt, billig og bra tilbud. Det må bevilges mer penger i statsbudsjettet til kollektivordninger. Utbedringer må skje gjennom økte statlige bevilgninger, ikke gjennom økte billettpriser.Et annet problem er at bussen må stå i den samme køen som bilen. I byområdene bør det derfor opprettes egne kollektivfelt der det er mye rushtidstrafikk, slik at bussen kan kjøre forbi køen.

FINN UT MER