INNFARTSVEI
OG -PARKERING

Innfartsparkering har som mål å begrense bilkjøring i byene ved å la bilister parkere utenfor bykjernen, sånn at de må benytte seg av kollektivtransport for å komme seg videre inn til sentrum. Fra innfartsparkeringen i utkanten av byen går det innfartsveier inn til sentrum, med egne kollektivfelt slik at bussen slipper å stå i samme kø som bilen. Kollektivtransporten må være tilpasset behovet så det blir liten ventetid. For at dette tiltaket skal fungere optimalt, er det viktig å kombinere det med restriktive tiltak. For eksempel er det viktig å redusere antall parkeringsplasser i bykjernen og gjøre dem dyrere, slik at det lønner seg å parkere i utkanten av byen.

FINN UT MER