LANDSTRØM
TIL SKIP

Store skip som cruiseskip trenger strøm til belysning, ventilasjon, varme og drift av diverse utstyr når de ligger til kai. Vanligvis får de elektrisitet fra sine egne forbrenningsmotorer, noe som medfører betydelige utslipp både av CO2, SOx og svevestøv. Det kommer også en del støy fra motorene. Hvis skipene forsynes med strøm fra strømnettet på land slipper de å drive forbrenningsmotorene, og følgelig reduseres både lokale og globale utslipp.

Det kreves avansert teknologi både på land og om bord i skipet for å realisere forsyning med landstrøm. Men det er mulig: i 2011 gikk Color Line sine skip i Oslo over til å bruke landstrøm. Kommer landstrøm på plass i andre havner andre steder i Norge, som Bergen og Stavanger, vil bymiljøet bli bedre.

FINN UT MER