NULLUTSLIPPS-
KJØRETØY

Norge har lenge vært et foregangsland når det kommer til el- og hybridbiler. Mye av grunnen til det er at politikerne har vært flinke til å gi dem som velger elbil fordeler. Elbilister trenger f.eks. ikke å betale bompenger, de får gratis parkering, og mye mer. En annen grunn til at elbilsalget har økt de siste årene er at bilene har blitt bedre. De kan kjøre lenger, de er billligere og mer brukervennlige. I tillegg kommer det flere andre typer nullutslippsbiler på markedet. Hydrogenbiler og biler som kjører på biodrivstoff er eksempler på det. Dersom Norge skal nå målet sitt om at gjennomslippsutslippetfra biler skal være 85 g CO2 per kilometer, må vi fortsette den store satsingen på nullutslippsbiler!

FINN UT MER