VELKOMMEN TIL
MILJØBYEN!

Norske storbyområder er i krise. Kilometerlange køer, livsfarlig luftforurensing, plagsom støy og dårlig arealbruk preger den urbane hverdagen, og problemene vokser i takt med at vi blir flere. Eksperter anslår at norske byer kommer til å vokse med opp i mot 40 % innen 2040.

Dersom byene våre skal bli de grønne oasene vi ønsker, må vi handle nå. Heldigvis finnes det flere løsninger på problemene. Miljøbyen er et eksempel på hvordan en by egentlig bør se ut. Bilen må ut av byen, vi må reise mer kollektivt, og vi må gå og sykle mer. Les om dette, og mye mer, ved å klikke på plusstegnene.