SYKKELVEI

Sykkel og gange er den aller mest miljøvennlige måten å komme seg fra A til B på. I dag 26% av alle daglige reiser til fots eller med sykkel. Dersom flere velger sykkelen eller beina fremfor bilen på kortere strekninger, vil det redusere klimagassutslippene fra transportsektoren betydelig. Men for at dette skal skje, må det legges bedre til rette for sykkel og gange. I store byer er det viktig med et godt hovedsykkelveinett, altså uavbrutte sykkelveier der man slipper å bli forstyrret av biltrafikken. Økt aktivitet vil også føre til bedre folkehelse og bedre bymiljø.

FINN UT MER