KOLLEKTIVT:
TRIKK OG BANE

Med unntak av sykkel og gange er skinnegående transport kanskje den mest miljøvennlige måten man kan transportere seg på. Dette er fordi de går på elektrisitet og ikke på en forbrenningsmotor. I tillegg bidrar ikke denne typen transport til luftforurensning. Men også dette transportalternativet kan bli mer miljøvennlig. Ved å velge moderne og mer effektive metrovogner kan man redusere energiforbruket. Dette er en utvikling som allerede er i gang. I Oslo har trikkens energiforbruk blitt redusert med 37 prosent fra 2007 til 2012. På denne måten kan man gjøre kollektivtransporten enda mer miljøvennlig. Det er klart at skinnegående transport er bra for miljøet, og det er derfor et viktig klimatiltak å få folk til å velge kollektivt over privatbilisme. Derfor er det viktig å sikre et konkorransedyktig kollektivtilbud som er billig, bra og pålitelig.

FINN UT MER